Årsmöte – anslut dig digitalt

Information om hur du ansluter till årsmötet digitalt.

Årsmötet för Nässjö Järnvägsmuseum avhålls digitalt samt analogt. Mötet sker både fysiskt och via Google Meet, och går att närvara i via både dator, surfplatta och telefon.

Tänk på att följa digital möteskutym och slå av mikrofonen på din dator/telefon, för att undvika rundgång/eko etc. Det görs genom att trycka på knappen med en mikrofonsymbol, längst ner på skärmen när du går med digitalt (för muspekaren ner på skärmen om du inte ser den vita menyraden). Vi förbehåller oss rätten att tysta deltagare som ej följer detta, för att övriga ska kunna vara delaktiga i mötet.

Det går även bra att räcka upp handen i mötet genom att trycka på den knappen. Använd funktionen om du önskar säga något, och invänta ok från moderator/arrangör av mötet innan du slår på din mikrofon.

Är du med via telefon så trycker du stjärna följt av siffran 6 (*6) för att slå av, och likadant för att slå på mikrofonen igen.

Anslutningsinformation

Digitalt

https://meet.google.com/otu-hywf-dwq

Det är manuellt insläpp till mötet, varför det kan ta en liten stund innan du kommer in i mötet. Ange ditt namn när du går med.

Telefon

Ring +46 8 505 448 29‬

Ange därefter PIN-kod: 125 153 674‬#

Omröstningar

Sluten omröstning

Sluten omröstning kan ske via Google Meet. Tänk på att det bara räknas som en röst per deltagare, d.v.s sitter flera personer bakom samma dator/telefon, så räknas bara en röst.

Klicka på cirkel/triangel/kvadrat-ikonen uppe till höger (se röd cirkel i bild nedan). Därefter väljer du ”Enkäter” (Polls om det står på Engelska), sen dyker omröstningen upp, när den aktiverats av mötespresidiet.