Kallelse Årsmöte 29/2!

Nässjö Järnvägsmuseums medlemmar kallas härmed till vårt Årsmöte
Tid: Kl 15:00
Plats: Ångsågen