Höglandståg

Nästa träff, den 15-18 september 2022, äger rum på Brinellgymnasiet, Nässjö.

Höglandståg är en modellträff på toppen av Småland! Den anordnas av NJ-modell, som sköter de små tågen på NJ.

Besök www.hoglandstag.se för att få veta mer!

NJ-modell