Ångmaskinen

2018 övertog Nässjö Järnvägsmuseum ansvaret och bevarandet av Nässjö Pinnstolsfabriks anrika gamla ångmaskin efter att föreningen Pinnstolen beslutat lägga ner sin verksamhet.

Maskinen finns bevarad i fabrikens gamla lokaler i Åker i fungerande skick och drivs idag med tryckluft och visas upp vid särskilda tillfällen under året, ett av dom är under Ångans dag.

Detta är möjligt tack vare Föreningen Pinnstolens stora engagemang genom åren då man bland annat avkonserverat maskinen från sitt tidigare ”ur drift tillstånd”, renoverat maskinhallen och installerat luftkompressorer.

Det är hos Munktells verkstäder i Eskilstuna ångmaskinen med tillverkningsnummer 433 konstruerades och byggdes år 1900. Maskinen är av vertikal kompoundtyp utan kondensor, med rundslider och dubbla svänghjul. Den installerades först i Tuppens vävfabriker i Norrköping och flyttades 1934 till Nässjö Stolsfabrik, där den ersatte en äldre ångmaskin på 100 hk.

Ångmaskinens främsta uppgift var att tillsammans med en generator förse fabriken med el för att driva svarvar och andra maskiner. Värmen som fanns kvar i ångan när den passerat maskinen användes till att torka virket, som sedan skulle bli pinnstolar.

Man kan utan att överdriva påstå att ångmaskinen var den tekniska förutsättningen för produktionen på Nässjö Stolfabrik i mer än 100 år. Kommunens elverk tog över elförsörjningen till fabriken år 1976. Då konserverades ångmaskinen så att den kunde bevaras utan att rosta.

2005 avkonserverades maskinen och smordes upp så att den kan köras med hjälp av tryckluft. En luftavfuktare installerades i ångmaskinrummet för att förhindra rostskador.

Ställverket från 1934 med mätinstrument och synkroniseringsutrustning

Generatorn för elproduktionen


Ångmaskinens huvuddata

  • Effekt: 500 hk.
  • Varvtal: 156 rpm.
  • Ångtryck: 12 kg överhettad ånga.
  • Högtryckscylinderns diameter: 440 mm, (efter omborrning 1943 blev den 456 mm).
  • Lågtryckscylinderns diameter: 750 mm.
  • Slaglängd: 450 mm.
  • Kolvstångens diameter: 60mm.
  • Normal överhettning: 225ºC
  • Vikt 25 ton

Generatorn

Generatorn en trefasmaskin av synkron typ är tillverkad hos Elektromekano i Helsingborg.

Data: 230V, 1000rpm, 715A, 50Hz, 285kVA.

Ställverket är uppbyggt av komponenter och instrument från ASEA (tidreläer), Elektromekano (reglage), Landis & Gyr, (wattmeter) och LM-Ericsson (kilowatt och voltmätare).

Förfrågan om särkskild visning för mindre grupper hänvisas till 072-3052520.