Om föreningen

Gammalt tågsätt

Nässjös järnvägshistoria

Före järnvägens tid var Nässjö en liten landsbygdssocken. Efter en hård strid om linjedragningen kom södra stambanan till slut att gå via Nässjö år 1864. Fler järnvägar byggdes och 1914 blev Nässjö stad. Idag är Nässjö Sveriges mesta järnvägsknut som den enda i landet där sex järnvägar strålar samman på en och samma station.

Redan på 30-talet fick Nässjö hembygdsförening upp ögonen för järnvägshistoria, bland annat flyttades banvaktsstugan från Gamlarp, till hembygdsparken redan 1938.

Intresset tilltog och en lokförare vid namn Algot Andersson var länge den drivande kraften. Algot fick Järnvägsmuseums uppdrag att åka runt i södra Sverige och samla på sig prylar, foton och annat till Järnvägsmuseum. Det som blev över, eller inte Järnvägsmuseum ville ha, hamnade på hembygdsföreningen i Nässjö.

Ångloken Mormor och NAEJ 4  var något man erbjöds/ramlade över, och gladeligen tog emot. Man ville ju gärna ha ett tåg vid banvaktsstugan i parken, ångloket Wilhelm Petri och de första vagnarna kom dit som deposition från Järnvägsmuseum redan 1959. Efter jubiléet 1964 fick man också överta SJs modelljärnvägsvagn. Man hade också fått tag i Loket Thyr omkring 1963.

Föreningens bildande

1965 var järnvägsverksamheten så stor så hembygdsföreningen bildade en sektion för järnvägsverksamheten. Södra Stambanans museisektion fick den heta (SSBms).

I slutet av 60-talet anskaffades trävagnståget som inreddes till en utställning om järnvägshistoria. Ångloket Tb 864 och HNJ ångvagn kom från Järnvägsmuseum kring 1970.  Ångloket Thyr ville man ha tillbaka i Bergvik, och Ångloket J 1237 ersatte, omkring 1974.

Verksamheten rullade på med visningar och lite annat. I mitten av 80-talet köptes två B6-personvagnar så J-loket kunde dra egna utfärdståg. Nu började eran med resor med egna fordon, medan det uppställda muséitåget spelat ut sin roll.

1990 gjordes flytten till området Ångsågen där en fast utställning började byggas. 1994 bildades Nässjö Järnvägsmuseum, och verksamheten blev helt fristående från Nässjö hembygdsförening. 1996 invigdes utställningen i Nässjö. Från 1998 lyfte reseverksamheten på allvar när Rapidloket Ra 987 kom in i bilden.

Nutid

1965 bildades alltså den ideella förening som idag heter Nässjö Järnvägsmuseum. Föreningen har sina lokaler på Ångsågen, ett område vars namn härstammar från den tid då Nässjös gamla ångsåg låg på platsen.

Dagens verksamhet består främst i att visa och utveckla den permanenta utställningen samt att köra veterantåg på det svenska järnvägsnätet. Till den senare verksamheten har vi flera dragfordon, ångloket KJ 17, och ett ellok, Ra 987, är några av dem som står till vårt förfogande. Föreningen har, förutom flera andra vagnar av äldre snitt, ett 1960-talståg med 1:a och 2:a klass. Juvelen i samlingen är Halmstad-Nässjö Järnvägs ångvagn från 1888.

Vi anordnar flera egna resor varje år. Vi kör också beställningsresor åt företag och privatpersoner. Välkommen!